• Fri frakt över 4000 kr
  • Lager i Sverige
  • Snabb leverans
  • Hemleverans
  • Delbetalning - Räntefritt upp till 12 mån

Köpvillkor

Köpvillkor

1.1 Dessa köpvillkor gäller alla köp som du gör från www.fungarage.se. Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på webbplatsen.

1.2 Avtal ingås med Brantech Imp AB, org. nr. 556683-1268, Tunbytorpsgatan 4A, 721 37 Västerås Sverige.

1.3 För att komma i kontakt med oss skicka mail till info@fungarage.se.

1. Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i de fall svensk lag eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen och för företag gäller Köplagen.

2. Priser

Samtliga priser är inkl. moms. Eventuell kostnad för frakt anges separat. Vi reserverar oss för prisändringar i form av valutaändringar, leverantörs prishöjningar eller liknande efter din beställning. Om sådan situation inträffar kommer du att underrättas av FunGarage.se om det nya priset. Du har då rätt att avbeställa varan.

3. Order

3.1 En order är bindande och i de fall vi inte har möjlighet att gå in och radera en order innan den skickats kommer kund bli debiterad för fraktkostnaden och administrativavgift.

3.2 Enligt Svea Finans kreditpolicy är ett kreditgodkännande endast giltigt i 30 dagar från det datumet beställningen är gjord. Vid förbokning av varor som förväntas komma in i lager långt senare förbehåller sig Brantech Imp därför rätten att aktivera fakturan senast 30 dagar från beställningsdatumet, trots att ingen vara levererats.

4. Leverans

4.1 Vi erbjuder fri leverans* på samtliga beställningar över 4000 kr*. I övriga fall framkommer fraktkostnaden i samband med din beställning.

4.2 För att frakt ska kunna genomföras smidigt är våra fordon till viss del nedmonterade för att rymmas i så små kartonger som möjligt, detta hjälper även till att hålla ner priserna. Därför kan viss montering och injustering krävas. Som exempel behöver man på en moped montera framhjul, styre, framkåpa och backspeglar (viss variation kan förekomma). En elcykel kan behöva viss injustering vad gäller bromsar och ekrar. Fyrhjulingar kommer oftast med hjulen och styret omonterade. Vissa fordon är möjliga att få levererade monterade mot en monteringskostnad.

4.3 För varor över 20kg ingår hemleverans med DB Schenker i fraktpriset. Leverans sker till tomtgräns. Varor under 20kg levereras med DB Schenker till närmaste utlämningsställe (mack eller närbutik).

*Gäller ej monterade varor. Om du valt Montering som tillvalstjänst kommer eventuell tilläggskostnad för frakten framgå vid beställning.

Särskilda villkor för leverans

4.4 Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning.

Hemleverans

4.5 Vid beställningar med hemleverans kommer du få en avisering via SMS av Schenker för att boka leveransdag. Om inget leveransdatum bokats inom 5 dagar från första aviseringstillfället debiteras en lagerhyra på 150 kr per dygn. Om du inte följer instruktionerna för mottagande vid hemleverans, till exempel om du inte är hemma och tar emot din leverans på utsatt tid debiteras du en kostnad på som motsvarar den extra fraktkostnaden.

Leverans till ombud

4.6 Paket hos ombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till vårt lager eller till vår leverantör. Vi har rätt att ta ut en administrativ kostnad för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos ombudet. 

Transportskada

4.7 Rutiner vid skada, brist i leverans och saknad sändning:

  1. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.
  2. Notera skadan på kvittenslista eller fraktsedel direkt vid mottagandet.
  3. Skadat gods och emballage ska sparas och fotograferas, skicka bilderna till info@fungarage.se .
  4. Dolda skador ska anmälas skriftligen inom 7 dagar till info@fungarage.se. En dold skada är en skada som inte var synlig på emballaget vid mottagandet utan upptäcktes vid uppackningen.
  5. Vid saknat gods ska ni i första hand kontakta DB Schenkers kundtjänst. För att ringa till DB Schenkers kundtjänst klicka här

Click & collect

4.8 Click & collect innebär att du själv hämtar din beställda vara i vår butik i Västerås. Ingen frakt- eller hanteringsavgift tillkommer.

4.9 Som privatperson behöver du vid uthämtning av en Click & collect beställning visa upp orderbekräftelsen samt giltig legitimation. Om du ska hämta ut en beställning åt någon annan behöver du visa upp både din och beställarens legitimation.

4.10 Som företagskund ska Click & collect beställningar hämtas ut av firmatecknaren från aktuellt bolag. Om någon annan än firmatecknaren ska hämta ut en beställning behöver legitimation från både firmatecknaren och personen som hämtar beställningen visas upp.

5. Ångerrätt

5.1 Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten börjar gälla samma dag som varan (eller en väsentlig del av den) tas emot av konsumenten. Vid nyttjande av ångerrätten ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren.

Hur du ångrar ditt köp

5.2 Meddela oss senast 14 dagar efter mottagande av din produkt via mejl info@fungarage.se eller returnera varan tillsammans med returformuläret som följde med försändelsen. Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du finner här.

Returen skickas till:

Brantech imp AB / FunGarage.se

Tunbytorpsgatan 4A

72137 Västerås

Returfrakt

5.3 Vid utnyttjande av ångerrätten bekostar konsumenten själv returfrakten.

5.4 Vid retur av varor under 20 kg administrerar konsumenten själv returen med hjälp av önskad transportör. Returen ska i dessa fall skickas som Företagspaket, ej leverans till ombud.

5.5 Vid retur av varor över 20 kg kan Brantech imp AB bistå med retursedel för att underlätta returhanteringen. Kostnaden för returen kommer i dessa fall dras av från återbetalningen. Det är konsumentens ansvar att varan är paketerad på samma sätt som vid leverans. I de fall där godset levererats på pall ska pallen finnas med vid returen.

5.6 Nedan följer en returkostnadstabell med vägledande exempel*.

Returkostnad Vägledande exempel
600 kr ATV 49cc, Cross 49cc
900 kr Elscooter, Elcykel
1200 kr Cross 110-125cc, ATV 70-125cc
1500 kr ATV 150cc, Cross 150cc
1800 kr Moped, MC, Fat Scooter
2500 kr ATV 200-250cc, Cross 250cc
*Observera att tabellen ovan endast är vägledande exempel för att uppskatta kostnaden för returtransport av olika varor. Extra avgifter för transport kan tillkomma utifrån transportörens transportvillkor. Mer information om detta finner du här. Den faktiska kostnaden för returen kommer därför beräknas utifrån varje enskilt fall.

Värdeminskning av använda produkter

5.7 Om du hanterar produkten i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess karaktär, egenskaper och funktion har vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. Ett sådant avdrag görs genom att jämföra produktens värde vid retur jämfört med det ursprungliga värdet vid köpet. Detta gäller också om originalemballaget är skadat, eller saknas. Använd alltid genomskinlig tejp för att försluta kartongen. Användning av annan tejp innebär värdeminskning p.g.a. skadat emballage. För att få full återbetalning vid ångerrätt rekommenderar vi därför att du skickar tillbaka produkten i originalskick. Brantech imp AB åtar sig inget ansvar för transportskador vid returfrakt. Var därför noga med att emballera varan väl, eftersom de flesta transportbolag inte tar ansvar för transportskador i händelse av otillräcklig emballering.

6. Skada

6.1 Brantech Imp AB / FunGarage.se ansvarar ej för skada eller följdskada som den levererade varan orsakar på person eller egendom. Brantech Imp AB / FunGarage.se uppmanar alla kunder att använda godkända skydd såsom hjälm, handskar, knä- och armbågsskydd.

7. Garantier

7.1 Alla motorfordon (med förbränningsmotor) som inte är väg-registrerade, klassas som tävlings/lek-fordon. De omfattas endast av en funktionsgaranti mot fabrikationsfel. Detta innebär att maskinen skall fungera tillfredsställande när den används första gången. Eventuella brister och fel som finns vid leverans ska rapporteras senast en månad efter köpedatumet.

7.2 Alla nya motorfordon som är väg-registrerade (gäller även mopeder klass 2) har 1-års garanti mot fabrikationsfel.

7.3 Våra övriga produkter har 1-års garanti mot fabrikationsfel.

7.4 För att garantin ska gälla måste du följa service enligt medföljande servicedokument. Om servicebok/servicedokumentation saknas vid leverans är det kundens skyldighet att kontakta oss för att kostnadsfritt få ny dokumentation skickad till sig. Service skall utföras av auktoriserad verkstad. Glöm inte att spara kvitton från serviceverkstaden.

7.5 Garantin täcker inte:

Fel/skador uppkomna p.g.a. handhavandefel, oaktsamhet, skada, bristfällig/felaktigt utförd service, förslitningsdelar som t.ex. däck, batteri, bromsdelar, drivrem, lager/bussningar/tätningar, lampor etc. Garantin täcker heller inte karosseriplast eller korrosion (om inte skadan fanns redan vid leverans).

Alla garantier börjar gälla samma datum som varan köps (kvittodatum).

8. Reklamation

8.1 Du reklamerar en produkt genom att skicka mail till info@fungarage.se.

8.2 Vid en reklamation kommer vi i första hand ta in produkten till vår verkstad för kontroll.

8.3 Om reklamationen vid kontroll konstateras giltig kommer produkten repareras och returneras på företagets bekostnad. Om produkten inte går att reparera kommer en ersättningsvara skickas ut på företagets bekostnad.

8.4 Om reklamationen inte är giltig enligt gällande lag står kunden för eventuella transportkostnader samt reparationskostnad. I dessa fall förbehåller vi oss rätten att åtgärda det som behövs upp till en kostnad av 15% på inköpspriset utan att lämna kostnadsförslag.

9. Integritetspolicy, GDPR

9.1 Alla personuppgifter som du lämnar till FunGarage.se, Brantech imp AB, behandlas med största respekt. Vi lämnar inte vidare uppgifter till tredje part. De uppgifter du lämnar till oss sparas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gällande garantier och kundservice. Du väljer själv om du vill ta del av våra nyhetsutskick. För avregistrering gå längst ner på startsidan www.fungarage.se. I den nya dataskyddsförordningen ingår att du som kund har rätt att bli glömd. För att få dina personuppgifter borttagna meddela info@fungarage.se. Om du som kund väljer att bli borttagen innan din garantitid har löpt ut vill vi uppmärksamma dig på att det kan försvåra hanteringen av garantiärenden. Alla kunder som inte varit aktiva de senaste tre åren blir automatiskt borttagna.

9.2 Svea Bank som är vår PSP (Payment Service Provider) uppfyller kraven för dataskyddsförordningen och skyddar dina uppgifter mot externa intrång. När du godkänner ditt köp godkänner du deras villkor. 

10. Force Majeure

Brantech imp AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc. För att ta reda på mer information om vad som gäller vid en situation som nämns ovan, kontakta oss på info@fungarage.se.

Favoriter
Inga favoriter tillagda
Navigera
Konto